Een markante plek,
met een rijke geschiedenis

18 driekamer & 41 tweekamer appartementen

Een rijke geschiedenis

De Snip is gelegen op het hoekperceel aan de Van Gilselaan en Doctor Schaepmanlaan, vernoemd naar historische personen. De familie Van Gilse heeft in verschillende opzichten haar stempel gedrukt op de historie van Roosendaal.

De eerste patriciër Adrianus Christianus Van Gilse verhuisde rond 1800 van Baarle-Hertog naar Roosendaal, hij bekleedde diverse openbare functies, zoals rentmeester en kantonrechter. Zijn neef Johannes Petrus Van Gilse, geboren 21 juni 1781, was zijn enig erfgenaam. Deze J.P. van Gilse huwde met Christina Nieuwenboers, samen kregen ze 4 kinderen. Tussen 1814 en 1838 was hij burgemeester van Roosendaal.

Petrus Adrianus Gerardus Van Gilse (1819 – 1905) kreeg vanwege de ziekte van z’n vader, noodgedwongen de leiding over de familiebedrijven. Hij breidde de familiebezittingen aanzienlijk uit en was o.a. eigenaar van de latere Koninklijke Kandijfabriek Gebroeders Van Gilse. In 1893 richtte hij de ‘Bank P.A.G. van Gilse en Zonen’ op.

Enkele eeuwen eerder was het gebied rondom De Snip een veengebied, het ligt nabij één van de drukst bevaren turfvaarten uit de 12e eeuw. Samen met het Rozenpad is De Verfraaiing één van de laatste tastbare stukjes natuur, die herinnert aan die periode van turfvaart.

Deze turfvaart vindt zijn oorsprong in het gebied tussen Nieuwmoer, Schijf en Wuustwezel in het natuurgebied De Maatjens, vroeger een gebied met veel turfafgraving. Door de Rucphensevaart (Jan van Nispenvaart) vervoerde men turf afkomstig uit Laagveld, Rucphen en Schijf. Op de kruising Strausslaan en Van Beethovenlaan kwamen die twee turfvaarten samen om de turf af te leveren aan het Roosendaalse turfhoofd.

De route van “Het Bruine Goud” is te wandelen en te fietsen met De Turfbelevingsbox, en te verkrijgen bij de
VVV in Roosendaal, een mooi stukje geschiedenis.

Wonen in Roosendaal?

18 driekamer & 41 tweekamer appartementen

Bekijk de appartementen